İş Hukuku

  • İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
  • İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
  • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,Avukatlık danışma hizmetleri.
  • Avukatlık danışma hizmetleri.