Miras Hukuku

  • Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) davası,
  • Vasiyetname ve mirasçı tayini sözleşmesi düzenleme,
  • Mirasta tenkis davası,
  • Mirasta mal paylaşımı ve saklı payın korunması davası,
  • Mirasçıların miras talebine veya reddine (reddi miras) ilişkin her türlü dava.