İcra ve İflas Hukuku

  • Borçlu ve alacaklı arasında uzlaşma sağlamaya çalışmak, borcun tahsil edilmesini sağlamak
  • İflas davaları
  • İhalenin feshi için gerekli işlem ve hukuki sürecin takibini gerçekleştirmek
  • İflasın ertelenmesi davası
  • İtiraz ve itirazın iptali davası
  • İlamsız, ilamlı ve kambiyo senetlerine dayalı icra takipleri
  • Haciz işlemlerinin başından sonuna, müvekkilin borcunu tahsil ettiği ana kadar müvekkille iletişimde kalmak ve her türlü hukuki sorumluluğu üstlenmektir.