Gayrimenkul Hukuku

  • Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
  • Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
  • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
  • Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
  • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
  • Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,